Tập trung vào kết quả

Cải thiện hiệu suất phân phối

Khi các thương hiệu và đối tác chuỗi cung ứng sử dụng cùng các phương pháp và thời gian tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để sản xuất hàng may mặc, thì giá trị phút tiêu chuẩn bền vững và được tính toán khoa học (SMV) này có thể được sử dụng để lập kế hoạch chính xác. Sử dụng SMV này trong một hệ thống lập kế hoạch linh động, được số hóa, xem xét công suất, vật liệu và các công việc cần chuẩn bị trước khi sản xuất, hỗ trợ quy trình xác nhận đơn hàng bám sát thực tế hơn, nhanh hơn và quy trình sản xuất suôn sẻ hơn với việc giảm các cuộc tranh cãi nội bộ và cải thiện hiệu suất giao hàng đúng hạn.

Tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của:

Tối ưu hóa phương pháp-thời gian-chi phí >
Kế hoạch sản xuất >

Các giải pháp chuỗi cung ứng

Các giải pháp cụ thể về may mặc, giày dép và dệt may của chúng tôi khai thác các thực tế tốt nhất của ngành và công nghệ mới nhất để cải thiện sự nhanh nhạy, tốc độ xuất sản phẩm ra thị trường, hiệu quả, minh bạch và bền vững, đồng thời được các thương hiệu và nhà sản xuất trên thế giới tin tưởng.

GSDCost >
FastReactPlan >