Đưa đến sự thành công bằng việc áp dụng sức mạnh của số hóa

Các giải pháp phần mềm may mặc kinh doanh quan trọng Coats Digital được tích hợp với chuyên môn sâu rộng về ngành và cho phép các nhà sản xuất thời trang chuyển giao các quy trình chính từ thiết kế và sản xuất tới tối ưu hóa phương pháp-thời gian-chi phí, lập kế hoạch sản xuất, tối ưu vải và điều hành phân xưởng.

Các giải pháp cụ thể về may mặc, giày dép và dệt may áp dụng các phương pháp tốt nhất của ngành và công nghệ mới nhất để cải thiện tốc độ xuất sản phẩm ra thị trường, sự linh hoạt, hiệu quả và tính bền vững, và được tin tưởng bởi nhiều nhà sản xuất trên thế giới.

Chúng tôi làm gì

Tối ưu hóa, kết nối và thúc đẩy

Trong một thế giới phức tạp, không chắc chắn và biến đổi không ngừng, trong đó tốc độ, hiệu quả và tính bền vững là các điều kiện của giao thương, chúng tôi cho phép các nhà sản xuất thời trang đáp ứng được các thử thách này bằng cách tập trung vào việc tối ưu hóa, kết nối và tăng tốc những quy trình kinh doanh quan trọng có tác động không cân đối tới hiệu suất hoạt động và tài chính bền vững.

Coats Digital CTA block

Đã đến lúc chuyển đổi doanh nghiệp của bạn

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện

Tập trung vào kết quả đạt được

Giải quyết các khó khăn chính trong kinh doanh