Tầm quan trọng của tính bền vững

Được định hướng bởi nhiều nguồn lực bao gồm khách hàng có đạo đức, nhà đầu tư bền vững và áp lực từ các nguyên tắc, và lợi nhuận, các doanh nghiệp thời trang đang bắt đầu chuyển dịch và biến các mục tiêu tham vọng và hùng biện bền vững thành hành động thực tiễn.

Hành động ngay để tích hợp các quy trình và thực tiễn kinh doanh bền vững vào trung tâm của công ty góp phần thúc đẩy quá trình hướng tới sự chuyển đổi xã hội và môi trường cấp bách mà ngành công nghiệp của chúng ta đang rất cần, cũng như hướng tới lợi nhuận và sự phát triển bền vững.

Biểu tượng màu xanh của ba người

Con người

biểu tượng quả địa cầu

Hành tinh

Biểu tượng hình đồ thị với mũi tên hướng lên và bánh răng màu xanh lam

Hiệu suất

Tại sao phải thay đổi?

Thời gian đang sắp hết

Chuyển dịch các mục tiêu bền vững thành hành động và kết quả, đòi hỏi việc tối ưu hóa, tự động hóa và số hóa các quá trình kinh doanh quan trọng nhằm hỗ trợ tăng tính linh hoạt và chuyển sang sản xuất theo yêu cầu, sản xuất thêm các sản phẩm theo mục tiêu, tăng hiệu suất và giảm lãng phí, cũng như là áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về phương pháp sản xuất bền vững và mức lương tối thiểu.

Kết quả hoạt động mang lại tính bền vững

Sự tối ưu hóa, tự động hóa và số hóa của các quá trình kinh doanh quan trọng mang lại những cải thiện đáng kể, đo lường được trong hiệu suất hoạt động, đồng thời đưa đến tính bền vững trong tài chính, xã hội và môi trường. Các lợi ích kinh doanh điển hình bao gồm:

2 − 5 %

Giảm lãng phí vải

3 − 10 %

Tăng năng suất

100 %

Thời gian phương thức làm việc bền vững

Người phụ nữ mặc khăn trùm đầu sặc sỡ sử dụng máy khâu trong nhà máy

Giải pháp phần mềm kinh doanh quan trọng

Ảnh hưởng tích cực tới con người, hành tinh và hiệu suất

Các giải pháp phần mềm may mặc quan trọng trong kinh doanh của Coats Digital được tích hợp với chuyên môn trong ngành sâu rộng và cho phép các nhà sản xuất thời trang chuyển đổi các quy trình chính từ thiết kế và phát triển đến tối ưu hóa chi phí, lập kế hoạch sản xuất và quản lý, tối ưu hóa vải và điều hành phân xưởng.

Các giải pháp của Coats Digital được triển khai nhanh chóng, sử dụng một cách trực quan và được chứng minh mang lại những cải thiện đáng kể và đo lường được trong hiệu suất hoạt động, đồng thời mang lại tính bền vững về môi trường, xã hội và tài chính và hỗ trợ đạt lợi nhuận đầu tư điển hình trong chưa đầy 12 tháng.

“Thời gian sắp hết, và chỉ đơn giản đưa ra tham vọng thay đổi thì không kịp nữa rồi.”

The Business of Fashion: Khoảng trống của tính bền vững
Coats Digital CTA block

Hãy hành động ngay để tích hợp những quy trình và thực tiễn kinh doanh bền vững vào chính doanh nghiệp của bạn.

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Mang lại kết quả thực sự

Một phụ nữ làm việc trên một máy may
#Tốiưuhóaphươngpháp-thờigian-chiphí

PT. Apparel One Indonesia đề ra mức lợi nhuận hàng tháng tăng $397,060 với GSDCost

GSDCost đã giúp cho Apparel One Indonesia thiết lập các tiêu chuẩn sản xuất chính xác và do đó cải thiện hiệu năng và đạt được các chi phí CM một cách chính xác.

Đội ngũ Sumbiri đang thảo luận trong Giai đoạn 1 của chương trình đào tạo GSDCost
#Tốiưuhóaphươngpháp-thờigian-chiphí

PT. Sumbiri tăng hiệu năng lên 13% với GSDCost

Việc triển khai GSDCost cho phép PT. Sumbiri tạo ra tiêu chuẩn của phương pháp sản xuất chính xác, giúp họ thiết lập và tối ưu hóa các tiêu chuẩn thời gian theo chuẩn quốc tế và SMVs chính xác, cung cấp nền tảng để tối ưu hóa các quá trình, góp phần mang lại hiệu quả và năng suất ngày càng tăng.