Chuyển đổi kỹ thuật số là chất xúc tác cho một chuỗi cung ứng thời trang bền vững

Giải pháp phần mềm kinh doanh quan trọng Coats Digital được tích hợp với kiến thức chuyên môn trong ngành sâu rộng và được chứng minh là có thể chuyển đổi kỹ thuật số cách mà các thương hiệu thời trang và các đối tác chuỗi cung ứng của họ thiết kế, phát triển, lập chi phí, tìm nguồn cung cấp, lập kế hoạch và sản xuất.

Các giải pháp cụ thể về may mặc, giày dép và dệt may áp dụng các phương pháp tốt nhất của ngành và công nghệ mới nhất nhằm cải thiện tốc độ xuất sản phẩm ra thị trường, sự linh hoạt, hiệu quả, và tính bền vững, và được tin tưởng bởi các thương hiệu và nhà sản xuất trên toàn cầu.

Chúng tôi làm gì

Tối ưu hóa, kết nối và tăng tốc

Trong một thế giới phức tạp, không chắc chắn và biến đổi không ngừng, trong đó tốc độ, hiệu quả và tính bền vững là điều kiện tiên quyết, chúng tôi cho phép các thương hiệu và đối tác cung ứng của họ đáp ứng được các thử thách này, tăng tính minh bạch và tối ưu hóa, kết nối và tăng tốc những quy trình kinh doanh quan trọng có tác động không cân đối tới hiệu suất hoạt động và tài chính của chuỗi cung ứng đầu cuối bền vững.

Coats Digital CTA block

Đã đến lúc chuyển đổi chuỗi cung ứng thời trang

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện