Tiêu chuẩn công nghiệp về thời gian-chi phí được ghi nhận toàn cầu áp dụng cho các thương hiệu và nhà sản xuất thời trang

GSDCost là tiêu chuẩn quốc tế cho việc thiết lập và tối ưu hóa các tiêu chuẩn về phương pháp-thời gian-chi phí chính xác nhằm tối ưu hóa chi phí dệt may và sản xuất hiệu quả bền vững.

GSDCost hỗ trợ chuỗi cung ứng hợp tác hơn, minh bạch hơn và bền vững hơn, trong đó các thương hiệu và nhà sản xuất thiết lập và tối ưu hóa “Các Tiêu Chuẩn Thời Gian Chuẩn Quốc Tế” sử dụng các mã chuyển động chuẩn và thời gian được định sẵn. Việc sử dụng ngôn ngữ và các tiêu chuẩn chung này góp phần dự đoán chi phí chính xác, đàm phán dựa trên thực tế, và quy trình sản xuất dệt may hiệu quả, lấy con người và mức lương tối thiểu thành trung tâm của chuỗi cung ứng thời trang. GSDCost được chứng minh là:

Blue icon with cogs and upwards facing arrow

Tối ưu hóa

Phương pháp và thời gian được tiêu chuẩn hóa và tối ưu hóa giúp cải thiện chi phí, lập kế hoạch công suất, cân bằng dây chuyền và năng suất.

Blue icon with 6 circles connected by dotted lines

Kết nối

Người mua và nhà cung cấp sử dụng tiếng nói và các tiêu chuẩn chung, hỗ trợ thiết kế mang lại giá trị và đàm phán đôi bên cùng có lợi.

Blue speedometer icon

Thúc đẩy

SMVs chính xác giúp cải thiện việc lập kế hoạch và cân bằng chuyền sản xuất, hỗ trợ phân luồng nhanh hơn, nhịp nhàng hơn và cải thiện OTDP.

CSR icon

Củng cố CSR

Các phương pháp được chuẩn hóa và thời gian có thể tính toán được mang lại động lực, sự gắn kết, gia tăng hiệu suất và mức lương tối thiểu của người lao động.

Lợi nhuận kinh doanh điển hình

5 %

Giảm SMV

+5 %

Tăng năng suất

+10 %

Cải tiến trong OTDP

“GSDCost giúp chúng tôi tăng và hợp lý hóa hiệu suất toàn cầu. Bây giờ chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong doanh nghiệp một cách chính xác, cải thiện phương pháp và chuẩn hóa các quy trình may mặc.”

General Manager,
PT. Sumber Bintang Rejeki

Cách thức vận hành

Phân tích các phương pháp mục tiêu và khoa học

GSDCost là quá trình Phân Tích Phương Pháp mục tiêu và khoa học, tạo ra một Tiêu Chuẩn Phương Pháp nhằm giúp thiết lập và tối ưu hóa ‘Các Tiêu Chuẩn Thời Gian Chuẩn Quốc Tế’ cho tất cả các sản phẩm may mặc, sử dụng các mã chuyển động chuẩn và thời gian được định sẵn.

Nó thiết lập Các Tiêu Chuẩn Thời Gian Quốc Tế bằng cách áp dụng Các Mã Chuyển Động Được Định Sẵn thích hợp cho từng bước trong Tiêu Chuẩn Phương Pháp vận hành.

39 Mã chuyển động này có thể đóng vai trò như các viên gạch giúp tạo ra hàng nghìn thao tác vận hành, tính năng cũng như kiểu dáng sản phẩm không giới hạn.

Các quy trình chính được cung cấp bởi GSDCost

 • Blue icon with stop watch Cơ sở dữ liệu dựa trên phương pháp-thời gian được ấn định trước

  Cơ sở dữ liệu quan trọng của chuyển động theo thời gian được định sẵn của GSDCost’s trang bị sức mạnh cho việc phân tích khoa học về chuyển động của con người trong 39 Mã Chuyển Động, mỗi mã được tích hợp với thời gian tiêu chuẩn quốc tế và giá trị phút tiêu chuẩn (SMV). Những mã chuyển động này được sử dụng như các viên gạch và hỗ trợ tạo ra 1000 hoạt động, chức năng và phong cách sản phẩm không giới hạn, cho phép các doanh nghiệp tạo ra cơ sở dữ liệu phương pháp chuẩn của chính họ dựa trên phương pháp sản xuất chính xác, hiệu quả và bền vững.

  Sắp xếp một buổi chạy thử

 • Blue icon of 3 files on a desktop computer Thư viện dữ liệu tiêu chuẩn toàn cầu

  Thư viện dữ liệu tiêu chuẩn toàn cầu được phát triển cho các sản phẩm cụ thể (như là trang phục dệt kim, trang phục giữ ấm và trang phục kết hợp), tiến tới tích hợp sẵn với các thành phần được chuẩn hóa và các hoạt động đặc trưng được sử dụng trong sản xuất các loại sản phẩm này, giúp mang đến cho các doanh nghiệp cơ hội tận dụng các tiêu chuẩn công nghiệp được thiết lập sẵn để đẩy nhanh quá trình lập chi phí và phát triển của cơ sở dữ liệu chuẩn của chính họ.

  Sắp xếp một buổi chạy thử

 • Blue icon of dress with outline of elements to represent tech pack Sáng tạo mang lại giá trị

  GSDCost được sử dụng ở giai đoạn đầu trong chu trình phát triển sản phẩm, cho phép các thiết kế và các thay đổi về chi phí được tổng hợp và đánh giá, và tối ưu sự cân bằng giá/hiệu suất đạt được như là một phần của sự so sánh giữa chi phí và giá trị.

  Các nhóm thiết kế có thể khám phá các kịch bản khác nhau với các thành phần sản phẩm khác nhau để giảm chi phí sản xuất/lao động được tích hợp và đạt được yêu cầu về giá bán thấp hơn ‘trong cửa hàng’, và các cơ hội gia tăng thêm lợi nhuận.

  Sắp xếp một buổi chạy thử

 • Blue icon of a sewing machine Thiết kế cho sản xuất

  Kết hợp giữa sáng tạo và khả năng sản xuất, GSDCost sử dụng các thành phần tiêu chuẩn trong thư viện dữ liệu theo danh mục cụ thể, được lấy từ cơ sở dữ liệu chính của GSDCost sử dụng trong môi trường nhà máy sản xuất. Do đó, các ước tính chi phí được tạo ra đại diện cho một sản phẩm thực sự có thể đạt được trong môi trường sản xuất thực tế.

  Điều này giúp loại bỏ các vòng tạo sản phẩm mẫu và hoạt động tốn kém để thiết kế lại, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc giao hàng và các cơ hội giảm thời gian xuất sản phẩm ra thị trường.

  Sắp xếp một buổi chạy thử

 • Blue icon of two speech bubbles with dollar sign Lập chi phí và đàm phán dựa trên thực tế

  GSDCost thường được sử dụng như một phần trong sáng kiến tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu chiến lược mà theo đó các cuộc đàm phán với đối tác trở nên tích cực theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi bằng cách sử dụng các phương pháp luận lập chi phí khoa học của GSDCost.

  Số phút vận hành các công đoạn dệt may cần đạt được, hiệu quả nhà máy và chi phí trên phút đều có thể được thỏa thuận, do đó giảm thời gian chu kỳ tính chi phí và tối ưu các chi phí bền vững.

  Sắp xếp một buổi chạy thử

 • blue icon of rosette with tick Sản xuất xuất sắc

  Các chuyên gia được đào tạo của nhà cung cấp có thể sử dụng GSDCost như một công cụ cải tiến phương pháp để nghiên cứu chi tiết bản phân tích, và để xác định các cơ hội cải tiến, mà một khi được chấp thuận, sẽ được lưu lại thành các phiên bản cập nhật mới của bản phân tích.

  Chuẩn hóa thời gian và phương pháp giúp mang lại nền tảng vững chắc trong việc tối ưu hóa mỗi hoạt động trong dây chuyền sản xuất và cải tiến phương pháp hiện tại cũng như tăng hiệu suất tổng thể.

  Các phương pháp cấu trúc dệt may được chuẩn hóa cũng góp phần cải thiện sự đồng đều về chất lượng và dẫn đến việc phát sinh ít lỗi hơn.

  GSDCost hỗ trợ các giá trị SMV chính xác, điều đó rất quan trọng trong việc lập kế hoạch công suất chính xác và cân bằng dây chuyền, hỗ trợ tiến trình sản xuất suôn sẻ hơn, tăng hiệu quả và cải thiện OTDP.

  Với các tiêu chuẩn về phương pháp chính xác và được tối ưu hóa, các nhà sản xuất cùng với GSDCost có thể lập kế hoạch một cách tự tin hơn, rút ngắn ‘khoảng thời gian để đạt năng suất tối đa’ cho các phong cách mới và có được tiến trình sản xuất suôn sẻ hơn, góp phần cải thiện đáng kể hiệu suất và giao hàng đúng hạn khi vận hành chu trình sản xuất quy mô nhỏ hơn.

  Sắp xếp một buổi chạy thử

 • Icon for profitability and wage Mức lương tối thiểu

  Công cụ tiền lương tối thiểu được toàn cầu hóa mang lại tầm nhìn mới và minh bạch khi thảo luận về thời gian, chi phí và sự tuân thủ. Kết hợp giá trị phút tiêu chuẩn quốc tế (SMV) để sản xuất bất kỳ kiểu dáng cho trước nào, với hiệu quả sản xuất chi tiết, số giờ theo hợp đồng và tỉ lệ lương theo thỏa thuận, cho phép các thương hiệu và nhà sản xuất nhanh chóng đồng ý mức chế độ trợ cấp lương cho bất kỳ đơn hàng nào, trong bất kỳ nhà máy nào trên thế giới, và chuẩn hóa điều này với các tiêu chuẩn lương cơ bản quốc tế. Điều này đảm bảo các tiêu chuẩn cao về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và tuân thủ đạo đức đối với thương hiệu và nhà máy sản xuất.

  Sắp xếp một buổi chạy thử

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Mang lại kết quả thực sự

ODLO GSDCost

Thương hiệu trang phục thể thao hàng đầu, ODLO, tăng 10% năng suất nhờ GSDCost

GSDCost đã giúp ODLO tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận, tìm thêm giao dịch mới cũng như nâng cao động lực và khả năng thu nhập của các thành viên trong nhóm

Đội ngũ Sumbiri đang thảo luận trong Giai đoạn 1 của chương trình đào tạo GSDCost

PT. Sumbiri tăng hiệu năng lên 13% với GSDCost

Triển khai GSDCost cho phép PT. Sumbiri tạo ra tiêu chuẩn phương pháp chính xác cho sản xuất và giúp họ thiết lập cũng như tối ưu hóa các tiêu chuẩn thời gian chuẩn quốc tế và SMVs chính xác, cung cấp nền tảng để tối ưu hóa các quy trình, mang lại hiệu quả và năng suất ngày càng tăng.

Công nhân phụ nữ làm việc trên máy may ở nhà máy Sabrina, Đài Loan

Việc triển khai GSDCost là chất xúc tác khơi mào sự thay đổi tại Sabrina

Nhờ sử dụng GSDCost, công ty sản xuất hàng may mặc sáng tạo này đã tăng được 15% hiệu quả năng suất cũng như cải thiện các phương pháp một cách đáng kể.

Tại sao nên chọn GSDCost?

GSDCost là một giải pháp SaaS với công cụ lương tối thiểu được toàn cầu hóa và đánh giá nội bộ kỹ thuật số mang lại những tiêu chuẩn về thời gian-chi phí, tối ưu hóa chi phí và cải tiến phương pháp đạt đến cấp độ mới và đặt con người vào trung tâm của việc khắc phục sau đại dịch toàn cầu.

Tin cậy

Tiêu chuẩn sản xuất theo phương pháp-thời gian được ghi nhận trên toàn cầu được tin tưởng bởi các thương hiệu và nhà sản xuất thời trang trên toàn thế giới.

Được chứng minh

Được chứng minh là cơ sở để thiết lập phương pháp, tiêu chuẩn thời gian và chi phí chính xác, và sau đó mang lại những cải tiến bền vững.

Đem lại lợi nhuận

Hỗ trợ tính chi phí chính xác, cải thiện năng suất, giảm lỗi và cải tiến hiệu suất giao hàng đúng hạn.

Bền vững

Các phương pháp được chuẩn hóa và thời gian bền vững giúp cải thiện đời sống người lao động, gia tăng động lực, sự gắn kết, hiệu suất và lương cơ bản của người lao động.

GSDcost

Tiến một bước dài về phía trước

Hướng tới một tương lai tối ưu được hỗ trợ bởi các giải pháp công nghệ; những giải pháp này mang lại những cải tiến đáng kể, bền vững về hiệu quả chi phí, tốc độ và năng suất.

Yêu cầu bản mẫu