Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn về phương pháp-thời gian-chi phí

Sự biến đổi chưa từng có, các đơn đặt hàng rời rạc ngày càng tăng và quá trình sản xuất theo nhu cầu đang tạo nên sự phức tạp và áp lực về vốn vay lớn hơn trong chuỗi cung ứng thời trang. Khi các thương hiệu và nhà sản xuất đáp lại những thách thức này, nhu cầu về một ngôn ngữ chung và các tiêu chuẩn trong ngành cho phương pháp và thời gian mang đến bởi những công nghệ thực tiễn tốt nhất trong ngành, là điều kiện quan trọng để tối ưu hóa chi phí bền vững và sản xuất xuất sắc.

Blue icon of clock and bag with dollar symbol

Tối ưu hóa chi phí

Blue icon with cogs and upwards facing arrow

Tăng hiệu suất

blue icon of ship and clock

Cải thiện OTDP

CSR icon

Củng cố CSR

Người phụ nữ mặc dungarees khâu vải màu hồng trên máy khâu

Tại sao phải thay đổi?

Tối ưu hóa chi phí bền vững và sản xuất xuất sắc

Cách tiếp cận nghiên cứu phương pháp và thời gian phần lớn không theo chuẩn để tính toán nội dung công việc của ngành may mặc không cho phép đánh giá hiệu suất, phụ phí nghỉ và các trường hợp dự phòng khác, do đó làm cho các giá trị phút tiêu chuẩn (SMVs) không còn chính xác. Thêm nữa, Số lượng Đặt hàng Tối thiểu (MOQs) cực thấp và dữ liệu được lưu trữ điển hình trong nhiều bảng tính và tài liệu, đã chỉ ra rằng cách tiếp cận hiện tại là không bền vững.

Các nhà sản xuất cần các tiêu chuẩn về phương pháp và thời gian theo chuẩn ngành, trang bị khoa học chuyển động của con người, với một ngôn ngữ chung và tiêu chuẩn được ghi nhận để sử dụng trong thảo luận về thời gian, chi phí, năng suất và sự tuân thủ.

Blue icon of line graph with benchmarch

Các tiêu chuẩn trong ngành

Blue icon of two pieces of fabric with a hand and arrow.

Trang bị khoa học về chuyển động của con người

Blue icon of two speech bubbles with dollar sign

Các tiêu chuẩn và ngôn ngữ chung

Coats Digital CTA block

Khám khá các giải pháp về tiêu chuẩn trong phương pháp-thời gian-chi phí theo chuẩn quốc tế cho sự tối ưu chi phí dệt may bền vững và sản xuất xuất sắc.

Tìm hiểu GSDCost

Lợi nhuận kinh doanh điển hình

Thiết lập và tối ưu hóa các tiêu chuẩn về phương pháp-thời gian-chi phí chính xác giúp mang lại những cải thiện đáng kể, đo lường được và bền vững trong hiệu suất hoạt động và tài chính. Các lợi ích kinh doanh điển hình bao gồm:

10 %

Tăng trong OTDP

5 %

Tăng hiệu suất

5 %

Giảm trong SMVs

Người phụ nữ mặc khăn trùm đầu sặc sỡ sử dụng máy khâu trong nhà máy

Giải pháp thị trường hàng đầu

Thiết lập và tối ưu hóa các tiêu chuẩn về phương pháp-thời gian-chi phí chính xác và bền vững

GSDCost là tiêu chuẩn quốc tế nhằm thiết lập và tối ưu hóa các các tiêu chuẩn về phương pháp-thời gian-chi phí chính xác giúp cho việc tối ưu hóa chi phí dệt may bền vững và sản xuất xuất sắc.

Giải pháp thị trường hàng đầu hỗ trợ chuỗi cung ứng hợp tác hơn, minh bạch hơn và bền vững hơn, trong đó các thương hiệu và nhà sản xuất chia sẻ cùng một ngôn ngữ và các tiêu chuẩn chung. GSDCost hỗ trợ dự đoán chi phí chính xác, thương lượng dựa trên sự thật, và một quy trình sản xuất dệt may hiệu quả hơn, trong khi vẫn đảm bảo thực hiện các cam kết CSR.

GSDCost thực hiện nhanh chóng, trực quan trong sử dụng và được chứng minh mang lại cải thiện đáng kể và đo lường được trong hiệu suất phân phối, hiệu năng và chất lượng, góp phần đưa lại tỉ suất lợi nhuận điển hình trong vòng chưa đầy 12 tháng.

Hãy kể thêm với tôi

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Mang lại kết quả thực sự

Đội ngũ Sumbiri đang thảo luận trong Giai đoạn 1 của chương trình đào tạo GSDCost

PT. Sumbiri tăng hiệu năng lên 13% với GSDCost

GSDCost giúp chúng tôi tăng nhanh và điều chỉnh lại hiệu quả trên toàn cầu. Bây giờ chúng tôi có thể sử dụng thông tin chính xác hơn trong doanh nghiệp của chúng tôi, cải thiện phương pháp may và chuẩn hóa quy trình may.

Male Industrias Manufactureras MyR seamstress wearing face mask holding his thumb up to camera

Industrias Manufactureras MyR lựa chọn GSDCost để tiêu chuẩn hóa phương pháp và chi phí sản xuất

Áp dụng GSDCost cho phép chúng ta tính toán một cách chính xác chi phí lao động công bằng, chuẩn hóa phương pháp làm việc và cải thiện hiệu suất làm việc trong tương lai.

ODLO GSDCost

Thương hiệu trang phục thể thao hàng đầu, ODLO, tăng 10% năng suất nhờ GSDCost

GSDCost đã giúp ODLO tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận, tìm thêm giao dịch mới cũng như nâng cao động lực và khả năng thu nhập của các thành viên trong nhóm