Tầm quan trọng của lập kế hoạch sản xuất linh động

Sự biến đổi chưa từng có, các đơn đặt hàng rời rạc ngày càng tăng và quá trình sản xuất theo nhu cầu đang tạo nên sự phức tạp và áp lực về lợi nhuận lớn hơn trong chuỗi cung ứng thời trang. Khi các thương hiệu và nhà sản xuất đối diện những thách thức này, cơ sở hạ tầng lập kế hoạch linh động và số hóa là cần thiết cho quá trình chấp nhận đơn hàng nhanh và đáng tin cậy và một kế hoạch tối ưu hóa quá trình phân phối, chi phí và tốc độ.

biểu tượng tàu thủy và đồng hồ màu xanh lam

Cải thiện quá trình phân phối

Biểu tượng cho lợi nhuận và tiền lương

Tối ưu hóa chi phí

Biểu tượng màu xanh với đồng hồ bấm giờ

Tăng tốc độ

Sewing operators wearing red polo shirts in a garment factory

Tại sao phải thay đổi?

Ba mốc trong lập kế hoạch sản xuất

Các hệ thống mất kết nối và thủ công được sử dụng bởi nhiều nhà máy để quản lý các quy trình kinh doanh quan trọng không còn bền vững nữa. Các nhà sản xuất cần lập kế hoạch về năng suất của các quy trình một cách nhanh chóng, chi tiết và chính xác, cùng với các hoạt động nguyên vật liệu và tiền sản xuất một cách linh động theo nguyên tắc dựa trên nhu cầu của bản kế hoạch mới nhất. Điều này đòi hỏi sự áp dụng các quy trình thực tiễn tốt nhất và cơ sở vật chất lập kế hoạch linh động, chuyên ngành, và số hóa.

Biểu tượng màu xanh của biểu đồ gantt trên máy tính để bàn

Năng suất

Biểu tượng cuộn vải với bánh rang màu xanh lam

Nguyên vật liệu

Biểu tượng tờ lịch với dấu tích trong hộp vuông màu xanh lam

Tiền sản xuất

Khám phá giải pháp lập kế hoạch và quản lý sản xuất linh động của chúng tôi

Tìm hiểu FastReactPlan

Lợi nhuận kinh doanh điển hình

Sự áp dụng các quy trình thực tiễn tốt nhất và cơ sở vật chất lập kế hoạch linh động, số hóa giúp mang lại những cải thiện đáng kể, đo lường được và bền vững trong hiệu suất hoạt động và tài chính. Các lợi ích kinh doanh điển hình bao gồm:

10 − 30 %

Cải thiện trong OTDP

3 − 10 %

Tăng hiệu suất

10 − 30 %

Giảm thời gian sản xuất

Manage your Production Plan with FastReactPlan

Giải pháp thị trường hàng đầu

Lập kế hoạch linh động, trực quan cao về năng suất, nguyên vật liệu và tiền sản xuất

FastReactPlan là giải pháp phần mềm lập kế hoạch sản xuất may mặc linh động hàng đầu trên thị trường, được thiết kế và phát triển tập trung chính vào các nhà sản xuất thời trang và được sử dụng thành công trên hàng trăm nhà máy khắp thế giới. FastReactPlan tiến hành nhanh, trực quan khi sử dụng và được chứng minh mang lại những cải thiện đáng kể và đo lường được trong phân phối, chi phí và thời gian sản xuất, mang lại tỉ suất lợi nhuận đầu tư điển hình trong không quá 12 tháng.

Hãy kể thêm với tôi

Hãy hành động ngay để tích hợp các giải pháp thông minh và các quá trình thực tiễn tốt nhất cho chính doanh nghiệp của bạn

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Mang lại những kết quả thực tế

Garment production in Song Hong factory in Vietnam
#Kếhoạchsảnxuất

Sông Hồng giảm 20% thời gian lập kế hoạch và 40% thời gian báo cáo với FastReactPlan

Lập kế hoạch và hợp tác dễ dàng hơn với FastReactPlan. Chỉ mất vài giờ để tạo ra, kiểm tra lại quy trình và điều chỉnh kế hoạch.

Woman working on a sewing machine in Epyllion factory in Bangladesh
#Kếhoạchsảnxuất

Epyllion tăng hiệu suất phân phối lên 58% với FastReactPlan

Trong năm vừa qua, thời gian bắt đầu sản xuất đúng hạn tăng 85% và hiệu suất giao hàng đúng hạn (OTDP) tăng 95%. Nhà máy vải của chúng tôi hiện nay bàn giao vải đúng hạn đến 95%.

Garment production floor of Paddock's Jeans in Bangladesh
#Kếhoạchsảnxuất

Paddock’s Jeans tăng hiệu suất lập kế hoạch 8% với FastReactPlan

“Với FastReactPlan, chúng tôi nhận ra độ chính xác trong dự báo năng suất tăng 15% và quản lý các công việc cần chuẩn bị trước sản xuất được cải thiện 13%.”