Tầm quan trọng của tính bền vững

Được định hướng bởi nhiều nguồn lực bao gồm khách hàng có tiêu chuẩn đạo đức cao, nhà đầu tư bền vững và áp lực từ các nguyên tắc, và lợi nhuận, các doanh nghiệp thời trang đang bắt đầu chuyển dịch và biến các mục tiêu tham vọng và hoành tráng bền vững thành hành động thực tiễn. Hành động ngay để tích hợp các quy trình và thực tiễn kinh doanh bền vững vào trung tâm của công ty và các đối tác chuỗi cung ứng, góp phần thúc đẩy quá trình hướng tới sự chuyển đổi xã hội và môi trường cấp bách mà ngành công nghiệp của chúng ta đang rất cần, cũng như hướng tới lợi nhuận và sự phát triển bền vững.

Blue icon of three people

Con người

Blue globe icon

Hành tinh

Blue icon of graph with arrow pointing up and cog

Hiệu suất

Tại sao phải thay đổi?

Thời gian đang sắp hết

Chuyển dịch các mục tiêu bền vững thành hành động và kết quả, đòi hỏi việc tối ưu hóa, tự động hóa và số hóa các quá trình kinh doanh quan trọng nhằm hỗ trợ tăng tính linh hoạt và chuyển sang sản xuất theo yêu cầu, sản xuất thêm các sản phẩm theo mục tiêu, tăng hiệu suất và giảm lãng phí, cũng như là áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về phương pháp sản xuất bền vững và mức lương tối thiểu trong chuỗi cung ứng đầu cuối.

Kết quả hoạt động mang lại tính bền vững

Sự tối ưu hóa, tự động hóa và số hóa của các quá trình kinh doanh quan trọng mang lại những cải thiện đáng kể, đo lường được trong hiệu suất hoạt động, đồng thời đưa đến tính bền vững trong tài chính, xã hội và môi trường. Các lợi ích kinh doanh điển hình bao gồm:

2 − 5 %

Giảm lãng phí vải

3 − 10 %

Tăng năng suất

100 %

Thời gian phương thức làm việc bền vững

Trồng cây trên một gò đất và đồng xu

Giải pháp phần mềm kinh doanh quan trọng

Ảnh hưởng tích cực tới con người, hành tinh và hiệu suất

Các giải pháp phần mềm quan trọng trong kinh doanh của Coats Digital được tích hợp với chuyên môn trong ngành sâu rộng và được chứng minh là chuyển đổi kỹ thuật số cách mà các thương hiệu thời trang và các đối tác chuỗi cung ứng của họ thiết kế và phát triển, tối ưu hóa phương pháp-thời gian-chi phí và thúc đẩy sản xuất hiệu quả cùng với các đối tác chuỗi cung ứng.

Các giải pháp của Coats Digital được triển khai nhanh chóng, sử dụng một cách trực quan và được chứng minh mang lại những cải thiện đáng kể và đo lường được trong hiệu suất hoạt động, đồng thời mang lại tính bền vững về môi trường, xã hội và tài chính và hỗ trợ đạt lợi nhuận đầu tư điển hình trong chưa đầy 12 tháng.

“Thời gian sắp hết, và chỉ đơn giản đưa ra tham vọng thay đổi thì không kịp nữa rồi.”

The Business of Fashion: Khoảng trống của tính bền vững

Hãy hành động ngay để tích hợp những quy trình và thực tiễn kinh doanh bền vững vào chính doanh nghiệp của bạn.

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Mang lại kết quả thực sự

彩色Radley包,白色背景,带摄像头

Radley trở thành đối tác với Coats Digital để cải thiện tầm nhìn, sự hợp tác và kiểm soát

Radley đang ứng dụng giải phảp VisionPLM để nâng cao hiệu suất và tốc độ phát triển sản phẩm cũng như là quy trình tìm nguồn, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho sự tăng trưởng sau này

ODLO GSDCost

Thương hiệu trang phục thể thao hàng đầu, ODLO, tăng 10% năng suất nhờ GSDCost

GSDCost đã giúp ODLO tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận, tìm thêm giao dịch mới cũng như nâng cao động lực và khả năng thu nhập của các thành viên trong nhóm