Tầm quan trọng trong việc tối ưu hóa vải

Sự biến đổi chưa từng có, sự gia tăng đơn hàng nhỏ lẻ và sản xuất theo nhu cầu đang đưa đến sự phức tạp và áp lực vốn vay lớn hơn trong chuỗi cung ứng thời trang. Với lượng vải thường chiếm 50-70% chi phí may mặc và sự lãng phí trong phòng cắt luôn ở mức cao với nhiều kiểu dáng hơn và MOQs thấp hơn, nhu cầu về sự tính toán chính xác đối với lượng vải tiêu thụ ngay tại quá trình mua, cũng như lập kế hoạch và thực hiện cắt vải là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu suất, giảm lãng phí vải và bảo toàn vốn vay.

Blue icon with cogs and upwards facing arrow

Tăng hiệu suất

Biểu tượng thùng rác có chữ thập ở bên trên

Giảm lãng phí vải

Blue icon showing a pic chart with segment demonstrating cost

Tăng Lợi Nhuận

Người đàn ông đeo găng tay bảo hộ đang cắt vải với những cuộn vải làm phông nền

Tại sao phải thay đổi?

Tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh quan trọng

Các hệ thống mất kết nối và phần lớn là thủ công được sử dụng để quản lý các biến phức tạp (và thường chưa hoàn thiện) xác định việc sử dụng vải chính là cường độ lao động và do đó dẫn đến việc thực hiện không chính xác, mất thời gian và tăng lãng phí vải. Các nhà sản xuất cần tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh chính này tạo ra các điểm đánh dấu các bước sản xuất và kế hoạch cắt nhằm mang lại sự ước tính lượng vải chính xác ngay ở khâu mua, với sự tích hợp CAD liền mạch, và tự động hóa hoàn toàn quá trình lập kế hoạch và thực hiện cắt, với báo cáo trực quan theo thời gian thực.

Fabric icon with pie chart on top

Lượng vải tiêu thụ

Blue icon of roll of fabric with automation symbol

Lập kế hoạch cắt và thực hiện đơn hàng

Blue icon of graphs on desktop computer

KPIs theo thời gian thực & báo cáo

Lợi nhuận kinh doanh điển hình

Tự động hóa và tối ưu hóa giai đoạn ước tính lượng vải tiêu thụ, cùng với lập kế hoạch và thực hiện cắt, mang lại những cải thiện đáng kể, có thể đo lường được và bền vững cho hiệu suất hoạt động và tài chính. Các lợi ích kinh doanh điển hình bao gồm:

2 − 0 %

Giảm đối với chi phí vải

0 %

Tự động hóa các quy trình mua vải và lập kế hoạch phòng cắt vải

0 %

Theo dõi vải

Các giải pháp tối ưu vải

Các giải pháp mua vải, lập kế hoạch và thực hiện cắt nhằm tối ưu hóa quá trình sử dụng vải

IntelloBuy và IntelloCut tận dụng AI và phân tích Dữ liệu lớn để tự động hóa và tối ưu hóa việc mua vải thông qua ước tính chính xác lượng tiêu thụ, lập kế hoạch và thực hiện cắt, với KPIs cho phòng cắt theo thời gian thực và quá trình theo dõi kế hoạch trực quan.

IntelloCut và IntelloBuy được thực hiện nhanh, trực quan khi sử dụng và được chứng minh mang lại những cải thiện đáng kể và đo lường được trong hiệu suất phân phối, năng suất và chất lượng, đồng thời mang lại tỉ suất lợi nhuận đầu tư điển hình trong chưa đầy 12 tháng.

Phụ nữ mặc áo liền quần màu vàng nhìn vào các mẫu vải

Tối ưu hóa và tự động hóa quá trình mua vải

IntelloBuy cho phép các nhà sản xuất ước lượng một cách chính xác lượng vải tiêu thụ ở giai đoạn mua. Điều này cũng cho phép các nhà sản xuất mua đúng khối lượng vải theo các đơn đặt hàng của họ, giảm chi phí vải và tăng lượng vốn vay.

Hãy kể thêm với tôi

Người đàn ông sử dụng máy cắt trong nhà máy may mặc

Tự động hóa quá trình lập kế hoạch và thực hiện cắt

IntelloCut được thiết kế nhằm kiểm soát việc sử dụng quá nhiều vải trong phòng cắt bằng cách tối ưu hóa các quy trình chính, bao gồm việc tạo ra các kế hoạch cắt, kế hoạch trải và phân bổ, sử dụng và quản lý ở bước cuối, cũng như theo dõi và báo cáo.

Hãy kể thêm với tôi

Hãy hành động ngay để tích hợp các giải pháp thông minh và các quá trình thực tiễn tốt nhất cho chính doanh nghiệp của bạn

Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Mang lại kết quả thực sự

5 Song Hong employees looking at a laptop on cutting table in garment factory
#Tốiưuhóavải

IntelloCut giúp Song Hong giảm 60% thời gian lập kế hoạch vải

“IntelloCut giúp chúng tôi giảm 60% thời gian yêu cầu đối với lập kế hoạch cắt. Bên cạnh đó, nó còn chỉ ra điểm khác biệt giữa Tiêu thụ Sản xuất và Tiêu thụ Đạt được, từ đó mang lại cho chúng tôi bức tranh toàn cảnh để điều chỉnh lượng tiêu thụ cho các đơn hàng về sau.”

Female Epyllion employee looking at blue and yellow garments in garment factory
#Tốiưuhóavải

Epyllion Group giảm 2% chi phí mua vải với IntelloBuy

IntelloBuy đã giúp chúng tôi tự động hóa đến 70% các hoạt động đặt mua vải, từ đó giúp chúng tôi quản lý dễ dàng hơn đối với dữ liệu đặt hàng và phân phối lượng vải đặt một cách chính xác.

Man wearing safety glove cutting colourful fabric with a cutting machine
#Tốiưuhóavải

Hoodvian Group tự động hóa quá trình lập kế hoạch vải và theo dõi với IntelloCut

Các phiếu sắp đặt được điền thủ công được thay thế bằng các phiếu sắp đặt kỹ thuật số được tạo ra bởi hệ thống, giúp giảm nỗ lực làm thủ công của nhóm và tiết kiệm thời gian. Do đó, đội ngũ nhà máy có thể tự động hóa đến 70% các quy trình của họ.