Tập trung vào kết quả

Giảm thời gian sản xuất và tăng tốc độ tiếp cận thị trường

Quá trình phát triển sản phẩm phải có mục tiêu rõ ràng và có tinh thần hợp tác, với trọng tâm tạo ra giá trị và sản xuất giúp rút ngắn công đoạn thiết kế lại cũng như lấy mẫu đắt đỏ tốn thời gian. Các phương pháp sản xuất bền vững, tối ưu và lập kế hoạch nhanh chóng, chi tiết và chính xác về công suất, vật liệu và đường găng, với bản sao kỹ thuật số của phân xưởng sản xuất, cho phép các nhà sản xuất xác định và loại bỏ khoảng thời gian đệm và khoảng chi phí đệm, tăng tốc độ phát triển sản phẩm và thực hiện sản xuất, cho phép giảm đáng kể thời gian sản xuất.

Thiết kế & phát triển >
Tối ưu hóa phương pháp-thời gian-chi phí >
Kế hoạch sản xuất >

Các giải pháp chuỗi cung ứng

Các giải pháp cụ thể về may mặc, giày dép và dệt may của chúng tôi khai thác các thực tế tốt nhất của ngành và công nghệ mới nhất để cải thiện sự nhanh nhạy, tốc độ xuất sản phẩm ra thị trường, hiệu quả, minh bạch và bền vững, đồng thời được các thương hiệu và nhà sản xuất trên thế giới tin tưởng.

VisionPLM >
GSDCost >
FastReactPlan >