Tập trung vào kết quả

Hỗ trợ tuân thủ các nguyên tắc và CSR

Với việc các thương hiệu và nhà sản xuất cùng chia sẻ một ngôn ngữ và tiêu chuẩn chung cho sản xuất hàng may mặc bền vững, các cuộc thảo luận có thể tập trung vào việc tạo ra giá trị, trong khi các cuộc đàm phán có thể dựa trên thực tế và đôi bên cùng có lợi, với một chuỗi các giải pháp bảo vệ cho người lao động nhằm cải thiện tính minh bạch và hỗ trợ hành trình hướng tới mức lương tối thiểu hợp lý. Các phương pháp tiêu chuẩn hóa và thời gian bền vững giúp tăng động lực, khả năng duy trì và hiệu suất của người lao động, đồng thời tăng cường thông tin và sự tuân thủ CSR. Lập kế hoạch nhanh chóng, chi tiết và chính xác giúp cải thiện hiệu suất để lên kế hoạch giảm nguy cơ làm thêm giờ quá mức hoặc ký hợp đồng thầu phụ trái phép. Việc bổ sung khu vực sản xuất số hóa cung cấp một vòng phản hồi để xác định các thông số sai thực tế so với tiêu chuẩn về thời gian chu kỳ nhằm thúc đẩy cải tiến bền vững và liên tục.

Tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của:

Tối ưu hóa phương pháp-thời gian-chi phí >
Tối ưu hóa vải >
Điều hành phân xưởng >

Các giải pháp chuỗi cung ứng

Các giải pháp cụ thể về may mặc, giày dép và dệt may của chúng tôi khai thác các thực tế tốt nhất của ngành và công nghệ mới nhất để cải thiện sự nhanh nhạy, tốc độ xuất sản phẩm ra thị trường, hiệu quả, minh bạch và bền vững, đồng thời được các thương hiệu và nhà sản xuất trên thế giới tin tưởng.

GSDCost >
IntelloBuy >
IntelloCut >
Res.Q >