Tập trung vào kết quả

Tăng chất lượng sản xuất và hiệu quả sản xuất

Tiêu chuẩn hóa phương pháp sản xuất dựa trên 39 mã chuyển động và thời gian xác định trước, cung cấp nền tảng cho phương pháp bền vững và cải tiến năng suất. Đồng thời, lập kế hoạch sản xuất chi tiết và chính xác nhanh chóng trên nhiều quy trình, với vật liệu và các công việc cần chuẩn bị trước khi sản xuất được điều khiển linh động trên hệ thống kéo LEAN dựa trên kế hoạch mới nhất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Thêm bản sao số hóa của xưởng sản xuất giúp tăng khả năng hiển thị và thời gian thực, dữ liệu / thông tin chi tiết có thể thao tác và các nền tảng sẵn có để gia tăng hiệu quả của nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của:

Tối ưu hóa phương pháp-thời gian-chi phí >
Kế hoạch sản xuất >
Tối ưu hóa vải >
Điều hành phân xưởng >

Các giải pháp chuỗi cung ứng

Các giải pháp cụ thể về may mặc, giày dép và dệt may của chúng tôi khai thác các thực tế tốt nhất của ngành và công nghệ mới nhất để cải thiện sự nhanh nhạy, tốc độ xuất sản phẩm ra thị trường, hiệu quả, minh bạch và bền vững, đồng thời được các thương hiệu và nhà sản xuất trên thế giới tin tưởng.

GSDCost >
FastReactPlan >
IntelloBuy >
IntelloCut >
Res.Q >