Tập trung vào kết quả

Cải thiện độ chính xác và thiết kế để nâng tầm giá trị

Các nhân viên liên quan đến việc phát triển, tính chi phi và tìm nguồn cung ứng hàng may mặc, cần có khả năng tạo ra giá trị và đánh giá các lựa chọn tìm nguồn cung ứng, đưa ra các lựa chọn dựa trên cùng một ngôn ngữ, phương pháp và thời gian tiêu chuẩn ngành, được các nhà sản xuất sử dụng. Tương tự, CMT, FF và Open Costings linh hoạt được tích hợp vào thư viện dữ liệu và hoạt động để quản lý Hóa đơn nhân công và Hóa đơn nguyên vật liệu là điều cần thiết để tính chi phí nhanh chóng và chính xác.

Tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của:

Thiết kế & phát triển >
Tối ưu hóa phương pháp-thời gian-chi phí >

Các giải pháp chuỗi cung ứng

Các giải pháp cụ thể về may mặc, giày dép và dệt may của chúng tôi khai thác các tối ưu của ngành và công nghệ mới nhất để cải thiện sự nhanh nhạy, tốc độ xuất sản phẩm ra thị trường, hiệu quả, minh bạch và bền vững, đồng thời được các thương hiệu và nhà sản xuất trên thế giới tin tưởng.

VisionPLM >
GSDCost >