Tập trung vào kết quả

Giảm thời gian sản xuất của nhà cung cấp và tăng tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường

Việc phát triển sản phẩm phải có mục tiêu và sự tương tác với trọng tâm là tạo ra giá trị và sản xuất nhằm giảm chi phí và thời gian cho việc thiết kế lại và lấy mẫu. Các phương pháp sản xuất bền vững, tối ưu hóa và lập kế hoạch nhanh chóng, chi tiết và chính xác về công suất, nguyên vật liệu và các công việc cần chuẩn bị trước khi sản xuất, với bản sao kỹ thuật số của xưởng sản xuất, cho phép các thương hiệu và đối tác chuỗi cung ứng xác định và loại bỏ các khoảng thời gian và chi phí thừa, tăng tốc độ phát triển sản phẩm và thực hiện sản xuất.

Tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của:

Thiết kế & phát triển >
Tối ưu hóa phương pháp-thời gian-chi phí >
Kế hoạch sản xuất >

Các giải pháp chuỗi cung ứng

Các giải pháp cụ thể về may mặc, giày dép và dệt may của chúng tôi khai thác các thực tế tốt nhất của ngành và công nghệ mới nhất để cải thiện sự nhanh nhạy, tốc độ xuất sản phẩm ra thị trường, hiệu quả, minh bạch và bền vững, đồng thời được các thương hiệu và nhà sản xuất trên thế giới tin tưởng.

VisionPLM >
GSDCost >
FastReactPlan >