Skip to content

PT. Sumbiri tăng năng suất lên 13% với GSDCost

Việc sử dụng GSD đã giúp cho PT.Sumbiri thiết lập các phương pháp sản xuất một cách chuẩn hóa quốc tế và có SMVs chính xác, cung cấp một nền tảng cho việc tối ưu hóa quy trình, thúc đẩy tăng hiệu suất và năng suất lao động.

PT. Sumbiri (PT. SUMBER BINTANG REJEKI), nằm ở quốc gia Indonesia kinh doanh bắt đầu từ nhà máy dệt kim vào năm 1973 và bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất thời trang vào năm 1985.

Hiện nay PT.Sumbiri đã có hơn 3 nhà máy có tổng khoảng 6000 công nhân ở Indonesia, Myanmar và Ethiopia và là một trong nhà sản xuất nội y lớn nhất thế giới, với năng lực sản xuất mỗi tháng hơn 2,000,000 sản phẩm.

  • Outline of a T-shirt and a dress Năng lực sản xuất hàng tháng – 2 triệu chiếc
  • Blue icon with cogs and upwards facing arrow Tăng 13% năng suất với GSDCost
  • Blue icon of the globe Indonesia, Myanmar, Ethiopia
  • icon label
    • PVH logo
    • C&A logo

NHỮNG THÁCH THỨC

1. Thiếu Phương Pháp Tiêu Chuẩn

Do không có phương pháp sản xuất chuẩn hóa và tối ưu hóa nên, PT Sumbiri đã phải đối mặt với sự rất khác nhau về thời gian sản xuất của giữa mỗi công nhân, và theo mỗi chuyền cũng như theo từng nhà máy. Sự khác nhau về phương pháp và thời gian này dẫn đến giảm hiệu suất, đồng thời chất lượng cũng khác nhau do có nhiều lỗi, và thật sự là một thách thức trong việc lên kế hoạch một cách chính xác.

2. Thời Gian Tiêu Chuẩn Không Chính Xác

Nếu không tiếp cận phương pháp tiêu chuẩn trong sản xuất một cách khoa học thì việc thiết lập thời gian tiêu chuẩn chính xác cho sản xuất bất kỳ mã hàng nào là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Trước khi triển khai GSDCost trong nhà máy, PT. Sumbiri đã tính thời gian theo phương pháp thủ công và truyền thống nên đã tốn nhiều thời gian và các ước tính mang tính chủ quan và không đáng tin cậy. Kết quả là, PT. Sumbiri đã dựa trên những dữ liệu không chính xác và không đáng tin cậy đó mà đưa ra các quyết định quan trọng trong kinh doanh đã làm ảnh hưởng đến năng lực sản xuất, cân bằng chuyền, hiệu suất, chi phí sản phẩm, tiến độ giao hàng và cuối cùng là lợi nhuận kinh doanh.

Giải Pháp

Việc sử dụng GSD đã giúp cho PT.Sumbiri thiết lập các phương pháp sản xuất một cách chuẩn hóa quốc tế và có SMVs chính xác, cung cấp một nền tảng cho việc tối ưu hóa quy trình, thúc đẩy tăng hiệu suất và năng suất lao động. Việc ứng dụng các phương pháp ấn định thời gian chuẩn và các mã chuyển động chuẩn trong sản xuất đã nâng cao hiệu suất nhờ vào việc cân bằng chuyền tốt hơn, tối ưu năng lực sản xuất và cải thiện chất lượng.

Hơn nữa, GSDCost đã được xác nhận là một công cụ giúp cho PT.Sumbiri tối ưu chi phí sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế, loại bỏ tính chủ quan trong quy trình và khả năng tăng hoặc giảm chi phí.

Đội ngũ Sumbiri đang thảo luận trong Giai đoạn 1 của chương trình đào tạo GSDCost

Phân Tích Các Mã Hàng Chủ Đạo

Các mã hàng chủ đạo đã được đội GSDCost của PT.Sumbiri lựa chọn để phân tích là thời trang nữ với kích cỡ trung bình, tạo nền tảng cơ sỡ dữ liệu cho nhà máy. Với tổng cộng 12 công đoạn đã được phân tích và sử dụng trong nhà máy. Họ đã thấy rằng có sự khác biệt lớn giữa các giá trị do cảm nhận và thời gian thực tế cho mỗi công đoạn.

“GSDCost đã giúp chúng tôi tăng lợi nhuận và thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. Bây giờ chúng tôi có thể có được thông tin chính xác hơn trong kinh doanh của mình, cải thiện quy trình và phương pháp sản xuất. Điều này đã giúp chúng tôi đạt được sự tăng trưởng một cách đáng kể.”

Rudyard Dela Cruz,
Tổng Giám Đốc, PT. Sumber Bintang Rejeki

LỢI ÍCH CHÍNH VÀ THU HỒI VỐN

● Plan-based capacity monitoring in minutes

Thao tác chuẩn hóa

A clock with time

Sử dụng SMV chính xác trong kinh doanh

Icon of a scale

Cải thiện năng lực sản xuất và cân bằng chuyền

Blue icon with cogs and upwards facing arrow

Năng suất tăng lên 13%

“Phương pháp ấn định thời gian chuẩn trong GSDCost đã giúp chúng tôi tính toán được thời gian sản xuất chính xác và loại bỏ tính chủ quan trong việc tính giá sản phẩm.”

Rudyard Dela Cruz,
Tổng Giám Đốc, PT. Sumber Bintang Rejeki
Những người tham gia đào tạo GSDCost với Đội Quản Lý Dự Án tại nhà máy Sumbiri
Những người tham gia đào tạo GSDCost với Đội Quản Lý Dự Án tại nhà máy Sumbiri
GSDcost

Tiết kiệm thời gian và chi phí với giải pháp GSDCost

Tăng lợi nhuận bằng việc tính toán chi phí theo thực tế bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn và phương pháp đã được chứng minh trong ngành may mặc.

Sắp xếp buổi demo

Nhận những thông tin mới nhất về công nghệ và ngành công nghiệp