Skip to content

Epyllion tăng hiệu suất giao hàng lên 58% với FastReactPlan

Bằng việc sử dụng chương trình tích hợp giữa công cụ quản lý các công việc cần chuẩn bị trước sản xuất và xem xét năng lực nhà máy sản xuất ở cấp độ tổng quát cho các cấp quản lý và bộ phận kinh doanh của Epyllion với toàn quyền kiểm soát kế hoạch và giám sát trực quan các đơn đặt hàng và trạng thái mới nhất của mỗi đơn hàng

Epyllion Group bắt đầu hành trình vào năm 1994, sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim. Đã phát triển trong những năm qua, giờ đây họ đang hoạt động năm nhà máy với các quy trình sản xuất bao gồm đầy đủ tất cả các công đoạn

Năm nhà máy sản xuất khoảng 14.000 giờ tiêu chuẩn mỗi ngày, cung cấp cho khách hàng của họ sự liên kết chặt chẽ trong ngành may mặc từ lúc dệt, nhuộm, và sản xuất các phụ liệu may mặc, dệt và sản xuất phụ kiện.

Khách hàng của Epyllion bao gồm các thương hiệu lớn như C&A, Marks and Spencers, G-Star và Celio.

  • Outline of a T-shirt and a dress Công Suất Sản Xuất Hàng Ngày – 90.000 Chiếc (Hàng May Mặc Dệt Kim)
  • Blue icon of three people 18.000 nhân viên
  • Blue icon of the globe Bangladesh
  • icon label
    • G-Star logo
    • C&A logo

41 %

tăng thời gian bắt đầu sản xuất

58 %

cải thiện hiệu suất giao hàng đúng hạn

Những Thách Thức

Epyllion quản lý ít nhất 300 lần thay đổi mã hàng mỗi tháng, với số lượng thay đổi từ 500 -100.000 chiếc. Với sự đa dạng như vậy, việc quản lý hoạt động tiền sản xuất (các công việc cần chuẩn bị trước sản xuất) và sắp xếp thứ tự ưu tiên đơn đặt hàng chính xác để đảm bảo bắt đầu sản xuất kịp thời ngày càng trở nên khó khăn. Các phương pháp thủ công được sử dụng (bảng tính excel và email) bắt đầu kìm hãm doanh nghiệp khỏi mục tiêu tăng trưởng liên tục.

“Trước khi chúng tôi có hệ thống FastReactPlan (trước đây được gọi là Evolve), đã nỗ lực quản lý rất nhiều để đạt được quy trình sản xuất suôn sẻ và giao hàng đúng hạn. Chúng tôi dường như liên tục xử lý từ vấn đề này sang vấn đề khác, cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Rõ ràng có thể thấy quản lý bị động như thế này không bền vững.”

Ông. Azhar Farook, A.G.M – Lập Kế Hoạch
Epyllion Group

Giải Pháp

Sau khi thành lập bộ phận lập kế hoạch trung tâm với giải pháp FastReactPlan này vào năm 2008, bộ phận lập kế hoạch chi tiết ở cấp độ chuyền may của FastReactPlan được sử dụng để quản lý năng lực sản xuất may và các quy trình quan trọng khác như thêu và giặt. Ngoài ra, xem xét năng lực nhà máy sản xuất ở cấp độ tổng quát cho các cấp quản lý và bộ phận kinh doanh của Epyllion với toàn quyền kiểm soát kế hoạch và giám sát trực quan các đơn đặt hàng và trạng thái mới nhất của mỗi đơn hàng.

“Chúng tôi bắt đầu sử dụng công cụ quản lý các công việc chuẩn bị trước sản xuất của FastReactPlan một cách đều đặn và có thể thấy rằng nó đã bắt đầu mang lại kết quả. Trong năm qua, việc bắt đầu sản xuất kịp thời của chúng tôi đã tăng lên 85% và hiệu suất giao hàng đúng hạn (OTDP) đã tăng lên đến 95%. Nhà máy sản xuất vải của chúng tôi hiện giao vải đúng hẹn 95%.”

Ông. Azhar Farook, A.G.M – Lập Kế Hoạch
Epyllion Group

Tổng Giám Đốc Điều Hành (GM), Shajedur Rahman (Mithu) cũng tiếp tục giải thích “Bây giờ tôi không gặp các tình huống bất ngờ đến đau tim nữa bởi tôi có thể dự báo trước rất tốt nếu có bất kỳ cơn bão nào sắp tới. Bây giờ chúng tôi có thể ưu tiên chính xác từ dệt sợi đến sản xuất quần áo thành phẩm. Bộ phận dệt may của chúng tôi cũng tuân theo lịch trình tương tự do chúng tôi cung cấp thông qua FastReactPlan. Hiện tại, chúng tôi đang có tối thiểu khoảng 300 lần thay đổi mã hàng với số lượng dao động từ 500 – 100.000 chiếc. Nếu không có công cụ này, tôi không thể tưởng tượng làm thế nào chúng tôi có thể quản lý sự phức tạp này.”

Kết Luận

Sau khi áp dụng thành công giải pháp, Giám Đốc Tài Chính (CFO) của Epyllion, ông Arshad Ali Chowdhury cho biết “FastReactPlan đã đưa chúng tôi vào thước đo khác trong quá trình lập kế hoạch không giống như những gì chúng tôi biết từ trước đến giờ. FastReactPlan đã giúp chúng tôi thiết lập một điểm tham chiếu trung tâm để quản lý và kiểm soát, cho phép chúng tôi thiết lập các phương pháp lập kế hoạch tốt hơn”.

Reaz Uddin Al-Mamoon, Giám Đốc Điều Hành tại Epyllion cũng nhận xét “Chúng tôi đã sử dụng FastReactPlan trong 4 năm qua và chúng tôi bị thuyết phục về những lợi ích của nó đối với doanh nghiệp. Nó đã giúp chúng tôi tổ chức các quy trình lập kế hoạch và kinh doanh của mình. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là tích hợp FastReactPlan với hệ thống ERP của chúng tôi để nó có thể đưa chúng tôi lên một tầm cao mới.”

“Bây giờ tôi không gặp các tình huống bất ngờ đến đau tim nữa bởi tôi có thể dự báo trước rất tốt nếu có bất kỳ cơn bão nào sắp tới. Giờ đây, chúng tôi có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên một cách chính xác từ sợi đến thành phẩm may mặc… Nếu không có công cụ này, tôi không thể tưởng tượng làm thế nào chúng tôi có thể quản lý đầy đủ các công việc phức tạp này.”

Shajedur Rahman (Mithu), Tổng Giám Đốc (GM) – Điều Hành
Epyllion Group

Kế hoạch sản xuất với giải pháp FastReactPlan

Thúc đẩy năng xuất sản xuất từu 5 đến 10% với giải pháp FastReactPlan

Sắp xếp buổi demo

Nhận những thông tin mới nhất về công nghệ và ngành công nghiệp