Skip to content

Intimark sử dụng FastReactPlan để cải thiện hiệu quả hoạt động

Nhà sản xuất đồ nội y và thể thao đẳng cấp thế giới triển khai FastReactPlan để đẩy nhanh hoạt động động và cải thiện khả năng hiển thị, điều phối và kiểm soát, cung cấp nền tảng cho sự phát triển không ngừng

Intimark được thành lập vào năm 1996 để tận dụng các quy định ưu đãi của NAFTA và sự gần gũi về mặt địa lý đối với các khách hàng Hoa Kỳ đang tìm kiếm các nhà cung cấp nhanh chóng, hiệu quả và đáng tin cậy. Intimark đã tiếp tục xây dựng tên tuổi như một nhà sản xuất quần áo thân thiết, thể thao và quần áo thông thường đẳng cấp thế giới, với danh tiếng về sự đổi mới, tính linh hoạt, tốc độ phản hồi và độ tin cậy, đồng thời luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ xã hội và môi trường.

Intimark có hai cơ sở sản xuất, với 1.500 nhân viên, sản xuất 32 triệu sản phẩm may mặc mỗi năm và chủ yếu dành cho thị trường Hoa Kỳ. Khách hàng bao gồm các Thương hiệu (Victoria’s Secret và Pink), Chico’s và ColdWater Creek.

  • Blue icon of a sewing machine Năng lực sản xuất – 32 triệu sản phẩm may mặc mỗi năm
  • Blue icon of three people 1500+ Người Lao Động
  • Blue icon of the globe Mexico
  • icon label
    • Chico's logo
    • Coldwater Creek logo
    • LBrands logo

Thách thức

Để quản lý hiệu quả sự tăng trưởng kinh doanh và sự phức tạp ngày càng tăng do nhiều kiểu dáng hơn và số lượng đặt hàng nhỏ hơn, trong thời gian ngày càng ít hơn khi thời gian giao hàng giảm … mà không ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng hoàn hảo của doanh nghiệp về độ tin cậy (giao hàng và chất lượng) cũng như phương pháp tuân thủ tốt nhất (xã hội và môi trường).

Các giám đốc nhanh chóng nhận ra rằng các hệ thống thủ công và phần lớn bị ngắt kết nối sau đó được sử dụng để lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất, rất phổ biến trong ngành, là không bền vững khi đối mặt với những thách thức này và sẽ không cung cấp nền tảng vững chắc để tăng trưởng bền vững hơn nữa.

Giải pháp

Mục tiêu của Intimark là tìm ra giải pháp dành riêng cho ngành hỗ trợ lập kế hoạch nhanh chóng, chi tiết và chính xác, cung cấp khả năng hiển thị và phối hợp trong toàn tổ chức cũng như khả năng đáp ứng hiệu quả trong một thị trường ngày càng biến động.

“Để tiếp tục đáp ứng một cách hiệu quả và đáng tin cậy nhu cầu của khách hàng nhằm tăng tốc độ đưa ra thị trường, trong một hoạt động kinh doanh ngày càng phức tạp và đang phát triển, chúng tôi cần thay thế các hệ thống thủ công hiện có để lập kế hoạch và kiểm soát.”

“Thực tế là doanh nghiệp đã phát triển nhanh hơn các hệ thống này và chúng không còn cung cấp quyền truy cập nhanh vào thông tin chính xác, cập nhật và các ưu tiên rõ ràng mà doanh nghiệp cần để nâng hiệu suất lên cấp độ tiếp theo.”

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Intimark

Chủ tịch và Giám đốc điều hành tiếp tục chia sẽ, “Sau một số nghiên cứu thị trường ban đầu và thảo luận với các địa chỉ liên hệ trong ngành, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng giải pháp lập kế hoạch và kiểm soát, FastReactPlan là giải pháp tốt nhất. Chúng tôi nhận thấy FastReactPlan là một giải pháp trực quan, linh động, thân thiện với người sử dụng. Các chuyên gia trong ngành địa phương của Coats Digital đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình triển khai và đặc biệt, thông qua quá trình quản lý thay đổi khi doanh nghiệp tìm cách tiêu chuẩn hóa và nâng cao các quy trình và kỷ luật làm việc như một phần của quá trình cải tiến có được khi triển khai.”

Intimark’s EVP / Sales nhận xét, “Với FastReactPlan xem xét năng lực sản xuất, hoạt động phát triển sản phẩm và nguyên liệu trong một hệ thống tích hợp duy nhất, chúng tôi hiện có thể trả lời các yêu cầu của khách hàng và cung cấp xác nhận đơn hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Khi đơn đặt hàng được xác nhận, các ưu tiên cho tất cả các phòng ban, nhà cung cấp và khách hàng, được điều chỉnh và cảnh báo mã màu cung cấp các cảnh báo trực quan và sớm về các vấn đề tiềm ẩn, cho phép hành động sớm để ngăn chặn tác động đến hiệu quả hoặc việc giao hàng cho khách hàng. Vì FastReactPlan cũng nhập các bản cập nhật sản xuất, chúng tôi có thể cung cấp thông tin chính xác và cập nhật cho các đối tác và khách hàng về tình trạng đơn đặt hàng.”

“FastReactPlan cho phép chúng tôi tạo ra một kế hoạch may chính xác để giảm thiểu thay đổi mã hàng, phản ánh theo năng suất tăng dần nhằm cảnh báo và tự động lên lịch các yêu cầu về cắt và in , đảm bảo rằng tất cả các khâu và nguyên phụ liệu được đồng bộ cho sản xuất.”

“Các ưu tiên rõ ràng cũng được cung cấp cho việc phát triển sản phẩm và vật liệu để khi có điều gì đó thay đổi, ví dụ: sự phê duyệt của khách hàng, sau đó kế hoạch có thể được cập nhật nhanh chóng và dễ dàng, cung cấp khả năng hiển thị cho mọi người.”

Phó chủ tịch – Nhà Máy,
Intimark

Oscar Gonzalez, đại diện của Coats Digital cho khu vực nói,Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với một khách hàng nổi tiếng và được kính trọng như vậy trong khu vực. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với nhóm Intimark để đảm bảo rằng hệ thống được định hình để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp và hỗ trợ họ thông qua quy trình quản lý thay đổi khi nhóm đã thách thức các mô hình truyền thống, tìm ra những cách mới để cải thiện quy trình lập kế hoạch của họ, tăng tính linh hoạt và giảm chi phí dư thừa và thời gian thực hiện. ”

Kế hoạch sản xuất với giải pháp FastReactPlan

Thúc đẩy năng xuất sản xuất từu 5 đến 10% với giải pháp FastReactPlan

Sắp xếp buổi demo

Nhận những thông tin mới nhất về công nghệ và ngành công nghiệp